Dörrknackning i Carlslund 4/2

Hej,

Nu är det dags för dörrknackning. Denna gång i det trevliga Carlslund. Vi träffas 18:30 vid den kända portalen och går därefter ut två och två och möter väljare för trevliga samtal och givande diskussioner.

Tiden är 18:30-20:30

Dagen är tisdagen 4/2

Platsen är Carlslund (samling vid ”portalen”)

Klädseln bör förslagsvis vara varm. Gärna iförd en vacker, gul moderatjacka. Moderatknappar kommer att finnas för de som saknar.

På plats kommer våra kampanjhjältar Stefan Hjort (070-0872580) och Jan-Erik Ek (070-5665942).

Dessa bägge herrar är erfarna dörrknackare och kommer briefa den som inte är lika van om vilka ämnen som är bra att ta upp, hur man får till ett bra samtal och svara på eventuella frågor.

” Carlslund är ett bostadsområde beläget i den östra delen av Upplands Väsby kommun. Området fick sitt namn efter att Maria Krantzon år 1900 flyttat från Småland för att starta ett vårdhem för utvecklingsstörda i området. Fastigheten dit hon flyttade sin verksamhet hade tidigare varit snickeri, vars ägare hette Karl Engström. Han kom att ge namn till platsen – Karlslund.

I Carlslund anordnades år 1985 Sveriges första bomässa, Bo85. Större delen av husen i området bestod av personalbostäder från 1950-talet, men till bomässan skedde en omfattande om- och nybyggnad av bostäder i området.” Vad Wikipedia skriver om Carlslund