Budget med fokus på arbete, trygghet och integration

Allians för Väsbys gemensamma förslag till flerårsplan med budget för åren 2017-2019. Den skiljer sig från den rödgröna majoriteten genom att det fokuserar på de stora utmaningar Väsby och Sverige står inför, nämligen att hantera integrationsutmaningarna och att se till att människor kan gå från utanförskap till egen försörjning och inkludering – detta oavsett om man är inrikes eller utrikes född. Dessutom innehåller den konkreta förslag för att öka tryggheten i Väsby och – såklart– större grader och individuell frihet för var och en.

Klicka på länken nedan för att se budgeten.

160614_AfV_budget2017-2019_5