Alliansledare i kommunerna tydliga: Sigtuna och Upplands Väsby ska ha närakut på Löwenströmska

Sigtuna och Upplands Väsby ska ha närakut på Löwenströmska

 

Vi har nåtts av ej ännu bekräftade uppgifter om förslag till placering av närakuter i Stockholms län och vi vill uttrycka vår oro för att närakuten Löwet på Löwenströmska sjukhuset skulle läggas ner, eventuellt till förmån för en ny närakut i Sollentuna centrum. Vi ser givetvis positivt på att närakuternas utbud och öppettider standardiseras och i många fall förbättras och menar att det vore till godo för medborgarna i Stockholms län. Vi vill dock lyfta de aspekter som är viktiga för medborgarna i vår del av länet och framföra varför vi anser att närakutmottagning ska bevaras på Löwenströmska sjukhuset. Allians för Väsby har också träffat ledningen för närakuten Löwet för att ta del av deras perspektiv.

På Löwenströmska sjukhuset finns idag, förutom närakutmottagningen Löwet, även avdelning för geriatrisk vård och för avancerad hemsjukvård, samt förlossnings- och spineavdelning, för att nämna några delar. Ledningen för Löwet pekar på att det breda vårdutbudet på sjukhuset ofta är en fördel för patienterna, då kompetens och utrustning från flera olika avdelningar kan användas för att ge patienterna den vård de behöver. Vi ser tillsammans med ledningen för Löwet med oro på att dessa klustringsfördelar kan komma att gå förlorade vid en eventuell nedläggning av närakuten Löwet.

Det totala antalet besök under 2015 på länets när- och lättakuter uppgick till cirka 310 000 och av dessa tog närakuten Löwet emot cirka 24 000. Av de patienter man tog emot klarade man att färdig-behandla 96 procent. I de flesta övriga fall krävdes enklare behandling för att patienten skulle bli färdigbehandlad. Det kan till exempel handla om att gipsning behövde utföras, vilket möjlighet idag saknas för på Löwenströmska. Därmed finns redan en stor del av den kompetens och utrustning som planeras att finnas på en närakut av det nya standardiserade slaget. Även röntgen- och labb-utrustning finns och de kompletteringar som skulle behövas på närakuten Löwet är därför mycket små. Vi menar att våra gemensamma resurser bör användas så effektivt som möjligt och av den anledningen förespråkar vi att redan befintliga lokaler och inköpt utrustning nyttjas. Ledningen på närakuten har även lyft att en flytt tar tid och resurser från vården, samt att de idag har nyrenoverande lokaler som tjänar sitt syfte väl.

Arlandaregionen är en tillväxtmotor i Stockholms län redan idag. På Arlanda arbetar i dagsläget cirka 17 000 människor och det planeras för uppåt 50 000 arbetstillfällen och en bostadsproduktion i kringliggande kommuner på upp till 30 000 fram till år 2035. I Upplands Väsby och Sigtuna kommuner bor totalt 87 500 människor och i Sollentuna cirka 70 250 människor. Vi anser att länets närakuter geografiskt bör spridas, så att alla länets medborgare har ett rimligt avstånd från hem och arbete till närakut. Att lägga ned en så viktig samhällsfunktion som närakuten erbjuder de nordligt belägna kommunerna är fel väg att gå.

Ledningen för Löwet uppger att de flesta som behöver ta sig till närakuten åker antingen taxi eller privatbil, varför vi ser att närheten mellan pendeltågsstationen och närakuten i Sollentuna inte är ett övertygande argument.

Utifrån det ovan angivna kräver vi att närakuten Löwet får finnas kvar även i framtiden.

Oskar Weinmar, gruppledare för Moderaterna i Upplands Väsby

Margareta Hamark, gruppledare för Liberalerna i Upplands Väsby

Dan Rosenholm, gruppledare och kommunalråd för Liberalerna i Sigtuna

Maria Fälth, gruppledare för Kristdemokraterna i Upplands Väsby

Karsten Bjärbo , gruppledare för Kristdemokraterna i Sigtuna

Ann-Christin Larsson Frickner, gruppledare för Centerpartiet i Upplands Väsby

Gill Åkerblom, gruppledare för Centerpartiet i Sigtuna