Alliansjulfest 8 december

Varmt välkomna till Alliansens julfest torsdag den 8 december kl. 18.00 och framåt.

Plats: Värmekällan, Runby torg 9

Förtäring: Julbuffé och dryck

Anmälan: senast fredag den 25 november till shashika.sellgren@upplandsvasby.se