Allians för Väsbys budget: Ansvarsfull ekonomi – kvalitet i välfärden

Nu är Allians för Väsbys kompletteringsbudget ”Ansvarsfull ekonomi – kvalitet i välfärden” presenterad. Som titeln antyder står ekonomin i fokus. Minskade skatteintäkter påverkar budgeten. Men till skillnad från den rödgröna majoriteten har vi inga ofinansierade poster och vi säkerställer att vi kan fortfarande ska spara i ladorna för framtiden. Därutöver bibehåller vi den höjda förskolepengen, satsar ytterligare pengar på ökad trygghet och kan fortfarande sänka skatten. Läs budgeten i sin helhet här 161118_kompletteringsbudget2017-19