Allians för Väsbys bostadsförsörjningsplan för nyanlända

Oppositionsrådet Oskar Weinmar (M) och våra alliansvänner vill se en konkret plan säkerställandet av bostäder för nyanlända och har tagit fram en bostadsförsörjningsplan för att säkerställa bostäder till nyanlända:

  • Inga lägenheter tas ifrån Väsbyhems ordinarie bostadskö för att klara av bostadsförsörjningen för de nyanlända flyktingar som anvisats till kommunen.
  • Inga bostadsrätter eller ägarrätter ska köpas in av kommunen för ovanstående ändamål.
  • Andelen av Väsbyhems bestånd som är sociala kontrakt ska framgent
  • Bygga modulbostäder i små skalor utspritt i kommunen. Genom att bygga småskaligt och välkomnande kan problematiken som kan uppstå vid storskalighet undvikas. Högst 20 bostäder per område.
  • Öka integrationsprocessen för nyanlända genom att säkerställa att lägenheter i dessa modulbestånd även går till studenter och ungdomar som behöver ett förstaboende.
  • Satsa på flexibla lösningar som att göra om outnyttjade kontors- och verksamhetslokaler till bostäder. Detta i samarbete med externa aktörer såsom föreningar och näringsliv.
  • Se över olika lösningar där privatpersoner hyr ut sina bostäder, Attefallshus eller dylika alternativ.
  • Föra en dialog med privata fastighetsbolag om tillgängliggörande av bostäder.

Vi i Väsby rapporterade om detta i förra veckan –  läs artikeln i sin helhet här