Allians för Väsby publicerar sin skuggbudget

AfV har publicerat, vad vi hoppas för, är den sista skuggbudgeten på ett bra tag. Med fokus på ekonomiskt ansvarstagande och trygghet för väsbyborna vill AfV lösa de problem som vi ser i kommunen.

Allians för Väsbys budget