För förfrågningar kontakta vår politiska sekreterare Linda Söderberg.

linda.soderberg@upplandsvasby.se

08-59097247