För förfrågningar kontakta vår politiska sekreterare Hanna Broberg.

hanna.broberg@upplandsvasby.se

08-59097247