Christine Hanefalk, föreningsordförande

christine.hanefalk@upplandsvasby.se 

 

Oskar Weinmar, kommunstyrelsens ordförande

08-590 970 03, oskar.weinmar@upplandsvasby.se

 

Hanna Broberg, politisk sekreterare

08-590 972 47, hanna.broberg@upplandsvasby.se