Christine Hanefalk, föreningsordförande

christine.hanefalk@upplandsvasby.se 

 

Oskar Weinmar, kommunstyrelsens ordförande

08-590 970 03, oskar.weinmar@upplandsvasby.se

 

Linda Söderberg, politisk sekreterare

08-590 972 47, linda.soderberg@upplandsvasby.se